ნაჭრის ყვავილი

მსგავსი გაფორმება ხშირად გექნებათ ნანახი თმის სამაგრებზე, ჩანთაზე ან მაისურზე. აღმოჩნდა რომ მისი დამზადება ძალიან მარტივია.

 

 

 

 

 

Continue reading